Poprawna pisownia

bzykać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bsykać

Niepoprawna pisownia