Poprawna pisownia

zaproponowaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowaliśmy

Niepoprawna pisownia