Poprawna pisownia

niekulturowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kulturowy

Niepoprawna pisownia