Niepoprawna pisownia

zaostry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za ostry

Poprawna pisownia