Niepoprawna pisownia

zaostra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za ostra

Poprawna pisownia