Poprawna pisownia

zaniżam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za niżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanirzam

Niepoprawna pisownia