Niepoprawna pisownia

zanie długo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za niedługo

Poprawna pisownia akceptowana na prawach wyjątku, zalecamy użycie formy niedługo lub niezadługo – obie znaczą: wkrótce, niebawem. Wyjaśnienie: pomimo, iż przyimki przyłączające przysłówek są znane polszczyźnie, to jednak przyimek za nie wykazuje takich własności. Warto też zaznaczyć, że niektóre słowniki, np. WSPP PWN wyd. 2004 uznają formę za niedługo za niepoprawną.


Niepoprawna pisownia

zaniedługo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za nie długo

Niepoprawna pisownia