Niepoprawna pisownia

zamocno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za mocno

Poprawna pisownia