Poprawna pisownia

nauczyłabyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nauczyła byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na uczyła byś

Niepoprawna pisownia