Niepoprawna pisownia

zamocni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za mocni

Poprawna pisownia