Niepoprawna pisownia

zamąż pójściu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamążpójściu

Poprawna pisownia, znaczenie: zawarciu przez kobietę związku małżeńskiego.


Niepoprawna pisownia

zamonżpójściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamążpujściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mążpójściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mąż pójściu

Niepoprawna pisownia