Niepoprawna pisownia

załósz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

załóż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

załórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

załuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

załurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

załusz

Niepoprawna pisownia