Niepoprawna pisownia

żetelną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzetelną

Poprawna pisownia