Niepoprawna pisownia

załoncza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

złącza

Poprawna pisownia