Niepoprawna pisownia

nie rozważna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierozważna

Poprawna pisownia