Poprawna pisownia

zaleźć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaleść

Niepoprawna pisownia