Niepoprawna pisownia

oglonda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogląda

Poprawna pisownia