Niepoprawna pisownia

załadna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za ładna

Poprawna pisownia