Niepoprawna pisownia

po winny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powinny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powiny

Niepoprawna pisownia