Poprawna pisownia

zakląłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaklnąłem

Niepoprawna pisownia