Poprawna pisownia

żaki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szaki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żagi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzaki

Niepoprawna pisownia