Poprawna pisownia

siódmy lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu lipca, nie zaś o siódmym lipcu.


Niepoprawna pisownia

siudmy lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siódmy lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siudmy lipiec

Niepoprawna pisownia