Poprawna pisownia

zagrała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za grała

Niepoprawna pisownia