Niepoprawna pisownia

zaginoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaginął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaginą

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w formie „oni zaginą” (niedokonanej)