Niepoprawna pisownia

zadrogie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za drogie

Poprawna pisownia