Niepoprawna pisownia

zadługo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za długo

Poprawna pisownia