Oba wymienione poniżej wyrażenia pochodzą od łacińskiego rzeczownika millennium, oznaczającego tysiąclecie. Polszczyzna przejęła go zatem wraz z oryginalnym znaczeniem.
Współcześni językoznawcy dopuścili do użytku zarówno wersję najbardziej spolszczoną, milenium, nieco bliższą oryginałowi, czyli millenium (choć niektóre słowniki jej nie uznają, to jednak większość opowiada się za jej zasadnością), a także formę przejętą całkowicie z łaciny czyli millennium.

Poprawna pisownia

millenium

Poprawna pisownia, forma poprawna, choć niezalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Dopiero co rozpoczęte millenium już przyniosło ze sobą ogrom strat, łez i cierpienia – przyznała babcia.
Obchody millenium chrześcijaństwa w Polsce nie mogły być zbyt donośne, ze względu na ówczesną władzę.
Archeolodzy odkryli wyroby ceramiczne, datowane na drugie millenium przed naszą erą.


Poprawna pisownia

milenium

Poprawna pisownia, forma rekomendowana.

Przykłady poprawnej pisowni

Wejdźmy w nowe milenium z czystym sercem i bądźmy dobrzy dla drugiego człowieka – zaapelował ksiądz.
Z okazji obchodów milenium naszej miejscowości, odbędzie się festyn, wypełniony koncertami i konkursami.
Oby rozpoczynające się nowe milenium przyniosło ze sobą więcej pokoju, mniej wojen.


Poprawna pisownia

millennium

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

millenjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

milenjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

millenióm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

milenióm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

millennióm

Niepoprawna pisownia