Niepoprawna pisownia

zaczeły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczęły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za częły

Niepoprawna pisownia