Poprawna pisownia

zaczęła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za częła

Niepoprawna pisownia