Poprawna pisownia

zaczęła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za częła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczeła

Niepoprawna pisownia