Poprawna pisownia

nadbrzeża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad brzeża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

natbrzeża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadbrzerza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadbrzesza

Niepoprawna pisownia