Niepoprawna pisownia

za witać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitać

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawić się gdzieś, przybyć dokądś.