Niepoprawna pisownia

za szczepi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaszczepi

Poprawna pisownia