Niepoprawna pisownia

pełnić rolę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pełnić funkcję

Poprawna pisownia