Poprawna pisownia

półgodzinna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pół-godzinna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pół godzinna

Niepoprawna pisownia