Niepoprawna pisownia

za stąpiły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastąpiły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastompiły

Niepoprawna pisownia