Niepoprawna pisownia

za stąpiła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastąpiła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastompiła

Niepoprawna pisownia