Niepoprawna pisownia

za proponowaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowaliśmy

Poprawna pisownia