Poprawna pisownia

adiunkci

Poprawna pisownia, znaczenie: liczba mnoga słowa adiunkt, oznaczającego stanowisko na uczelni wyższej bądź instytucie naukowym, które może zajmować osoba ze stopniem naukowym doktora (również osoba zajmująca to stanowisko). Może też oznaczać tytuł zawodowy dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej oraz bibliotekarstwa (analogicznie i w tym przypadku może oznaczać również pracownika mającego ten tytuł).


Niepoprawna pisownia

adjónkci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

adjunkci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

adiónkci

Niepoprawna pisownia