Niepoprawna pisownia

po kochaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pokochaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pokohaliśmy

Niepoprawna pisownia