Niepoprawna pisownia

za proponowałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowałeś

Poprawna pisownia