Niepoprawna pisownia

za proponować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponować

Poprawna pisownia