Poprawna pisownia

Oliwii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Oliwji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Oliwi

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu „oliwi”: smaruje oliwą; naoliwia.