Niepoprawna pisownia

za płakał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zapłakał

Poprawna pisownia