Niepoprawna pisownia

za okrągliłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaokrągliłaś

Poprawna pisownia