Niepoprawna pisownia

za okrąglać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaokrąglać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaokronglać

Niepoprawna pisownia