Poprawna pisownia

za ładnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

załadnie

Niepoprawna pisownia