Niepoprawna pisownia

deinformacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dezinformacja

Poprawna pisownia, znaczenie: fałszywa, rzekoma informacja stanowiąca zamierzone wprowadzanie kogoś w błąd.