Niepoprawna pisownia

za kwitło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakwitło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zakfitło

Niepoprawna pisownia