Poprawna pisownia

za krótkie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zakrótkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za krutkie

Niepoprawna pisownia