Niepoprawna pisownia

za grał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagrał

Poprawna pisownia